فایل باکس فلزی

فایل باکس فلزی صنعت بایگان جلیس از جنس آهن بوده و با رنگ های پودری ضد خش در رنگ های متنوع تولید می شود ، قابلیت شستشو  ، ضد ضربه بودن ، جا کارتی با برش لیزری از مزایای فایل باکس فلزی می باشد.

فایل باکس فلزی به دو صورت تولید می شود :

1- فایل باکس فلزی ایستاده

2- فایل باکس فلزی خوابیده

فایل باکس فلزی به اندازه عرض 8 سانتی متر و 10 سانتی متر قابل ساخت بوده است.

 

۰۲۱۷۷۸۶۱۶۷۰ , ۰۲۱۷۷۸۶۱۹۰۶ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۰ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۲