فایل نقشه ایستاده

  • سیستم بایگانی فایل نقشه ایستاده در ابعاد 120x43x100 CM
  • قابلیت بایگانی 1200 نقشه به صورت آویز
  • استفاده بهینه از فضا بایگانی
  • حفاظت مطلوب
  • کاربری آسان و راحت
  • با رنگ های متنوع و دلخواه از نوع پودر استاتیک

همچنین فایل نقشه ایستاده هم میتواند به صورت سفارشی در اندازه های متنوع مناسب با نیاز مشتری ساخته شود. فایل نقشه ایستاده را می توان در کمد چند منظوره صنعت بایگان جلیس به صورت ریلی اجرا نمود.

 

۰۲۱۷۷۸۶۱۶۷۰ , ۰۲۱۷۷۸۶۱۹۰۶ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۰ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۲