فایل نقشه کشویی

فایل نقشه کشویی صنعت بایگان جلیس به ابعاد : 140x75x90 به صورت استاندارد بوده و همچنین فایل نقشه کشویی دارای قفل مرکزی و یا قفل تکی می باشد. این فایل نقشه کشویی در رنگ های متنوع و مختلف پودری استاتیک قابل ساخت می باشد و همچنین امکان ساخت در هر ابعادی به سفارش مشتری نیز وجود دارد و حتی می تواند به به صورت ترکیبی از فلز و MDF ساخته شود . فایل نقشه کشویی می تواند از 5 کشو الی 24 عدد کشو در یک فایل نقشه کشویی با ریل ساچمه ای اجرا گردد.

 

۰۲۱۷۷۸۶۱۶۷۰ , ۰۲۱۷۷۸۶۱۹۰۶ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۰ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۲