قفسه ثابت فلزی

قفسه ثابت فلزی صنعت بایگان جلیس به دو صورت اجرا می گردد : قفسه ثابت انبار و قفسه ثابت فلزی

این قفسه های فلزی معمولاً جاهایی استفاده می شود که فضای کاربر کم باشد و نیاز به ظرفیت و دسترسی سریع به اسناد و کالایی باشد. یکی از پر کاربردترین انواع قفسه ها برای نگهداری کالا در انبار و یا اسناد از جمله پوشه یا زونکن می باشد. قفسه های ثابت فلزی صنعت بایگان جلیس در رنگهای متنوع و با کاورهای MDF و فلزی اجرا می گردد ، قفسه ثابت فلزی صنعت بایگان جلیس به نحوی طراحی شده که می توان از مدل ثابت به مدل قفسه فلزی ریلی تبدیل شده و همچنین اتوماتیک یا برقی نیز باشد. این قفسه فلزی تمام پیچ مهره ای پیشرفته تشکیل شده است . از معایب این قفسه فلزی ظرفیت پایین نسبت به فایل ریلی و بایگانی ریلی می باشدچون به راهروهای دو طرفه نیازمند است قفسه فلزی یا همان قفسه فلزی ثابت امنیت پایین و دسترسی آسان به قفسه های فلزی برای تمام افراد در محیط تردد و امکان برداشتن هر کدام اقلام از قفسه فلزی ها را دارا می باشد و اتلاف زمان به دلیل نیاز به جستجوی در هر یک از راهروهای قفسه فلزی ثابت می باشد ولی از نظر مزایا این قفسه فلزی دسترسی سریع و آسان به اسناد یا زونکن ها به دلیل ساده بودن ساختار قفسه فلزی ثابت نیاز کمتری به تعمیرات و نگهداری دارند و همچنین امکان افزایش یا کاهش از نظر طول به آسانی قابل انجام می باشد.

 

۰۲۱۷۷۸۶۱۶۷۰ , ۰۲۱۷۷۸۶۱۹۰۶ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۰ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۲