کمد دوار 4 طبقه آویز

کمد دوار چهار طبقه آویز امکاناتی از قبیل : دسترسی و جایگزین کردن سریع پرونده ها و اشغال کردن کمترین فضای ممکن ، ایمنی پرونده ها با توجه به وجود کابین های قفل دار ترجیحاً قفل رمز دار ، با رنگ های متنوع ، سرعت در دسترسی به اسناد و پرونده ها کیفیت مطلوب و خدمات پس از فروش را دارد . گنجایش کمد دوار 4 طبقه آویز در هر طبقه این کمدها 150 جلد پوشه آویز با عرض یک سانتی ، 55 جلد کلاسور آویز با عرض 5/2 ، 35 جلد کلاسور آویز با عرض 5/4 قابلیت تغییر آویز به بشقابی جهت ترکیب شدن.

اندازه کمد دوار 4 طبقه آویز 195x86x86  سانتی متر می باشد. همچنین کمد دوار 4 طبقه آویز می تواند از دو طبقه به صورت سفارشی اجرا شود.

 

۰۲۱۷۷۸۶۱۶۷۰ , ۰۲۱۷۷۸۶۱۹۰۶ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۰ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۲