کمد دوار 5 طبقه بشقابی

کمد دوار 5 طبقه بشقابی امکان دسترسی و جایگزین کردن سریع پرونده ها ، اشغال کردن کمترین فضای ممکن بایگانی ایمنی پرونده ها با توجه به وجود یونیتهای قفل دار و یا رمزدار این کمد دوار 5 طبقه بشقابی قابلیت سرعت در دسترس به اسناد و پرونده ها . کیفیت مطلوب و خدمات پس از فروش صنعت بایگان جلیس کمد دوار 5 طبقه بشقابی در رنگ های متنوع پودری استاتیک قابل اجرا می باشد.

اندازه کمد دوار 5 طبقه بشقابی 86x86x195 بوده و در 5 فضا می باشد ، چنانچه مشتریان عزیز بخواهند کمد دوار 5 طبقه بشقابی از 2 طبقه قابل اجرا می باشد.

 

۰۲۱۷۷۸۶۱۶۷۰ , ۰۲۱۷۷۸۶۱۹۰۶ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۰ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۲